Giỏ hàng
Quy trình xử lý môi trường cho nuôi tôm nước lợ bán thâm canh, đảm bảo an toàn (Phần 5)

Tin tứcNgày: 15-05-2019 bởi: Nguyễn Thu Trang

Quy trình xử lý môi trường cho nuôi tôm nước lợ bán thâm canh, đảm bảo an toàn (Phần 5)

Phần 5: Một số sự cố và cách khắc phục (pH và độ kiềm)

  1. Các chỉ số DO, pH, độ trong phải đo hàng ngày; độ kiềm và NH3 định kỳ từ 3-5 ngày đo 1 lần.
  2. pH và độ kiềm là 2 yếu tố quan trọng tác động đến đời sống của tôm, khi pH và độ kiềm thay đổi ngoài khoảng thích hợp sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tôm nuôi
    -  Khắc phục tình trạng pH thấp: gây tảo và giữ màu nước thích hợp, đảm bảo độ trong đạt từ 30-40cm. Trong quá trình nuôi, nếu pH <7,5 cần bón vôi (CaCO3 và Dolomite) với liều 10-20kg/1000m3 nước
    -  Khắc phục tình trạng pH cao >8,5: sử dụng mật đường 3kg/100m3 kết hợp sử dụng chế phẩm vi sinh 
    -  Khắc phục độ kiềm thấp: sử dụng Dolomite 15-20kg/1000m3 vào ban đêm hoặc soda lạnh 20ppm cho đến khi đạt yêu cầu.
    -  Khắc phục độ kiềm cao: sử dụng EDTA 2-3kg/1000m3 vào ban đêm.