Giỏ hàng

Chúng tôi là ai?

Công ty Cổ phần Vi sinh Ứng dụng là đơn vị do các cán bộ nghiên cứu, chuyên gia hàng đầu về vi sinh học và công nghệ sinh học Khoa Sinh học - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc Gia Hà Nội thành lập nhằm ứng dụng khoa học vào thực tiễn sản xuất đời sống và tạo thị trường cho các sản phẩm khoa học công nghệ. Người sáng lập: GS.TS. Phạm Văn Ty, chuyên gia đầu ngành về Vi sinh vật học và Công nghệ Sinh học cùng các cộng sự là các giáo sư, tiến sỹ, chuyên gia hàng đầu đến từ các Viện nghiên cứu, trường Đại học liên quan khác.

Emuniv is the company founded by researchers from biology department, Hanoi University of sciences, Vietnam National University with the purpose of applying sciences into reality of social manufacturing and create market for technology science products. Founder is Pro. PhD Pham Van Ty, the leading expert in microbiology and bio-technology in Vietnam with experts from other reach institutes and universities.

Các sản phẩm vi sinh ứng dụng của Emuniv đã được sử dụng thành công, mang lại kết quả tốt cho các hộ gia đình, trang trại trong lĩnh vực nông nghiệp, thủy hải sản toàn quốc. Đặc biệt, chúng tôi tập trung nghiên cứu và sản xuất các chế phẩm, chữa bệnh cho thủy hải sản theo vấn đề thực tế của từng khách hàng đang gặp phải.

Our products are used and applied successfully with good results in households, farms in agriculture and fishery nation-wide. Specially, we concentrate in study, research of products and sollutions following realtity of customers in fishery.

Tìm hiểu thêm
Ảnh về chúng tôi

NHẬN XÉT CỦA KHÁCH HÀNG

Đối tác của chúng tôi