Giỏ hàng

Về chúng tôi

SỨ MỆNH - MISION

Chúng tôi tạo nên một nền nông nghiệp hữu cơ thân thiện với môi trường, giảm thiểu ô nhiễm môi trường do vấn đề rác thải vì sự bền vững của tự nhiên.

We create an organic and eco-friendly agriculture and reduce environment pollution caused by waste for the sustainability of environment.

Ảnh về chúng tôi
Ảnh về chúng tôi

TẦM NHÌN - VISION

Đến năm 2030, Công ty Cổ phần Vi sinh Ứng dụng trở thành một trong những đơn vị uy tín hàng đầu cung cấp sản phẩm và nghiên cứu, chuyển giao khoa học kỹ thuật công nghệ trong lĩnh vực vi sinh tại Việt Nam và khu vực.

To 2030, Emuniv is the leading and prestigious company in products, research and hand-over in microbial technology in Vietnam and Asian.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI - CORE VALUES

• Uy tín (Prestige).
• Chất lượng (Quality).
• Giá trị của sản phẩm (Product Values).
• Niềm tin của khách hàng (Customer Believe).
• Liên tục cải tiến (Innovation).

Ảnh về chúng tôi
Ảnh nền về chúng tôi

Đội ngũ của chúng tôi

GS.TS Phạm Văn Ty

GS.TS Phạm Văn Ty

Chủ tịch HĐQT, Sáng lập Công ty Cổ phần Vi sinh Ứng dụng/Chairman and Founder of Emuniv.

"Chuyên gia hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực vi sinh vật học, miễn dịch học, virus học, Trên 60 công trình Khoa học và là tác giả của nhiều chế phẩm vi sinh vật để xử lý rác thải, phế thải nông nghiệp sau thu hoạch và xử lý ô nhiễm nước trong nuôi trồng thủy sản/Leading expert in Vietnam in microbiology, immunology, virus with over 60 reseach and many products of biology in waste sollution, waste in agriculture after havesting, water pollution in fishery..."

Mr Đỗ Văn Ngọc

Mr Đỗ Văn Ngọc

Giám đốc Công ty Cổ phần Vi sinh Ứng dụng/Director of Emuniv.

"Giám đốc điều hành công ty với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực vi sinh ứng dụng/Director of Emuniv with many years of experience in bio technology."