Giỏ hàng
Tái chế phế phẩm từ rơm rạ

VideoNgày: 24-08-2018 bởi: Nguyễn Thu Trang

Tái chế phế phẩm từ rơm rạ

Với hàng triệu tấn rơm rạ khô mỗi năm, nếu không xử lý tốt, không những không tận dụng nguồn hữu cơ mà còn gây ô nhiễm môi trường. Ðể góp phần giải quyết thực trạng này, thời gian qua đã có nhiều công trình ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ sinh học vào xử lý, góp phần bảo vệ môi trường.