Giỏ hàng
Làm đệm lót sinh học để ứng phó với biến đổi khí hậu

VideoNgày: 20-09-2017 bởi: Đỗ Văn Ngọc

Làm đệm lót sinh học để ứng phó với biến đổi khí hậu

Công ty Cổ phần Vi sinh Ứng dụng kết hợp với Trung tâm Bảo tồn sinh vật biển và Phát triển Cộng đồng (MCD) tổ chứ tập huấn cho bà con nông dân tại xã Giao Xuân, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định kỹ thuật làm đệm lót sinh học trong chăn nuôi lợn.