Giỏ hàng
Cải thiện hành động để thích ứng với biến đổi khí hậu

VideoNgày: 22-09-2017 bởi: Đỗ Văn Ngọc

Cải thiện hành động để thích ứng với biến đổi khí hậu

Trung tâm nghiên cứu bải tồn sinh vật biển và phát triển cộng đồng (MCD) thực hiện dự án MCD46 nhằm giúp đỡ người dân khu vực đồng bằng sông Hồng phát triển sinh kế bền vững, cải thiện hành động để thích ứng với biến đổi khí hậu