Giỏ hàng
Ứng dụng chế phẩm sinh học trong nuôi trồng thủy sản

VideoNgày: 10-10-2017 bởi: Nguyễn Thu Trang

Ứng dụng chế phẩm sinh học trong nuôi trồng thủy sản

Chuyên mục bạn của nhà nông trên VTV2 đã đề cập đến lợi ích của việc ứng dụng chế phẩm vi sinh trong nuôi trồng thủy hải sản