Giỏ hàng
Khi các nhà Khoa học làm doanh nghiệp

VideoNgày: 05-07-2019 bởi: Đỗ Văn Ngọc

Khi các nhà Khoa học làm doanh nghiệp

Cái nhìn toàn cảnh về những thuận lợi cũng như khó khăn của các nhà khoa học khi thành lập các Doanh nghiệp khoa học công nghệ