Giỏ hàng

GIỚI THIỆU VỀ Công ty CP Vi sinh Ứng dụng

Công ty Cổ phần Vi sinh Ứng dụng là đơn vị do các cán bộ nghiên cứu, xuất phát từ Khoa Sinh học - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc Gia Hà Nội, được thành lập theo nhu cầu ứng dụng khoa học vào thực tiễn sản xuất đời sống và tạo thị trường cho các sản phẩm khoa học công nghệ.
Người sáng lập là: GS.TS. Phạm Văn Ty, chuyên gia Vi sinh vật học và Công nghệ Sinh học.
Ngoài ra Công ty còn có đội ngũ cộng tác viên, là các chuyên gia về Vi sinh vật học và công nghệ sinh học thuộc Khoa Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, một số Viện nghiên cứu, và Trường Đại học có liên quan khác tham gia thực hiện các Đề tài nghiên cứu và chuyển giao công nghệ.

Tìm hiểu thêm
Ảnh về chúng tôi

Tin tức nổi bật

NHẬN XÉT CỦA KHÁCH HÀNG

Đối tác của chúng tôi