Giỏ hàng

Về chúng tôi

Sứ mệnh

Công ty Cổ phần Vi sinh Ứng dụng có sứ mệnh tạo nên một nền nông nghiệp hữu cơ, thân thiện với môi trường, góp phần đảm bảo sự bền vững của tự nhiên

Ảnh về chúng tôi
Ảnh về chúng tôi

Tầm nhìn

Công ty CP Vi sinh Ứng dụng phấn đấu trở thành một đơn vị chuyên cung cấp và chuyển giao khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực vi sinh uy tín trong nước cũng như khu vực

Giá trị cốt lõi

Chúng tôi trong chặng đường dài hoạt động và phát triển, chúng tôi tin tưởng "Thành công của chúng tôi được tạo nên từ Giá trị của sản phẩm và lòng tin của khách hàng

Ảnh về chúng tôi
Ảnh nền về chúng tôi

Đội ngũ của chúng tôi

GS.TS Phạm Văn Ty

GS.TS Phạm Văn Ty

Chủ tịch HĐQT, Sáng lập viên Công ty Cổ phần Vi sinh Ứng dụng

"Được phong Giáo Sư năm 2006 Cơ quan công tác trước khi về hưu: Trường Đại Học Khoa học Tự nhiên – ĐH quốc gia Hà Nội. Công tác đào tạo: Hướng dẫn 13 tiến sĩ đã bảo vệ thành công Công tác biên soạn: 20 đầu sách từ cấp Phổ thông trung học đến Đại học về các lĩnh vực vi sinh vật học, miễn dịch học, virus học tại các nhà xuất bản khác nhau Công trình khoa học: Trên 60 công trình Khoa học đăng trên các tạp chí chuyên ngành trong và ngoài nước; tham gia chủ trì và là thành viên của các đề tài cấp Bộ Giáo dục, cấp Đại học Quốc gia và cấp nhà nước. Là tác giả của nhiều chế phẩm vi sinh vật để xử lý rác thải, phế thải nông nghiệp sau thu hoạch và xử lý ô nhiễm nước trong nuôi trồng thủy sản."

Mr Đỗ Văn NGọc

Mr Đỗ Văn NGọc

Giám đốc Công ty Cổ phần Vi sinh Ứng dụng

"Chúng tôi làm việc với phương châm đảm bảo chất lượng sản phẩm để giữ vững lòng tin của khách hàng"