Giỏ hàng
PGS.TS Đặng Thị Cẩm Hà, Viện Công nghệ sinh học - Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam

Nhận xét khách hàngNgày: 16-08-2017 bởi: Đỗ Văn Ngọc

PGS.TS Đặng Thị Cẩm Hà, Viện Công nghệ sinh học - Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam

“Theo phân tích đã được Viện Công nghệ sinh học xác nhận: chế phẩm EMUNIV là sản phẩm có độ tin cậy cao nhất so với các chế phẩm khác, chất lượng ổn định và hoàn toàn có thể lưu hành rộng rãi trên thị trường. Đề nghị sản phẩm này được đăng ký và quảng bá thương hiệu để có thể đưa vào danh sách các chế phẩm sinh học phục vụ xử lý ô nhiễm rác thải sinh hoạt và phụ chế liệu nông nghiệp, nhằm giảm thiểu ô nhiễm hữu cơ hiện nay”